MERLI-FUN


Ga naar de inhoudsopgave

VoorwaardenReservatie:

 • De reservatie is definitief na bevestiging van Merli-Fun via e-mail of per post
 • Merli-fun heeft het recht af te zien van bepaalde reservaties.


Prijzen/betaling:

 • Bij het huren van een springkasteel is de prijs afhankelijk van de dag of de periode waarop u het huurt. Zo krijgt u een voordeligere prijs bij het huren op een weekdag of indien u het toestel meerdere dagen huurt.
 • Levering is gratis in de door ons opgegeven steden en gemeenten (zie lijst onder ‘Levering’ ).
 • Merli-fun kan een waarborg aanrekenen voor risicovervallen (jeugdorganisaties, openbaar domein, of bij extreme weersverwachtingen, enz. …)
 • De betaling gebeurt contant bij levering van het springkasteel
 • De vermelde prijzen op www.merli-fun.be zijn BTW inclusief.


Levering aan huis:

 • De huurder dient op de afgesproken tijden van levering/afhaling 1 persoon te voorzien voor hulp bij het plaatsen, in/uitladen, en afbraak
 • De levering gebeurt in de voormiddag en het ophalen gebeurt vanaf 20u tenzij anders afgesproken.
 • Levering gebeurt enkel op het gelijkvloers, de huurder dient een vlotte en makkelijke doorgang te voorzien met een minimum doorgang van 1m.
 • Bij laattijdige levering of niet-levering wegens overmacht, kan de huurder geen enkele schadevergoeding eisen van de verhuurder


Plaatsing:

 • Het springkasteel dient geplaatst te worden op een vlakke en zachte ondergrond zoals gras. Laat ons op voorhand weten indien dit niet mogelijk is, dan kunnen wij ons hierop voorzien.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • De motor van het kasteel mag nooit afgedekt worden aangezien hij bestand is tegen water. Indien de huurder meerdere dagen over het kasteel beschikt, dient hij ervoor te zorgen dat na gebruik die dag de motor veilig wordt afgekoppeld en opgeborgen.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen.
 • Bij levering zal de huurder een huurovereenkomst tekenen.Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel.


Voorzieningen:

 • De huurder dient een elektrische aansluiting te voorzien. (220v, 16A).
 • Rondom het springkasteel is een minstens een vrije ruimte nodig van 1 meter, achteraan het springkasteel is er minstens 2 meter ruimte nodig.


Gebruik & veiligheid:

 • Verboden te eten of te drinken op het kasteel
 • Schoenen, juwelen, speelgoed en andere objecten kunnen ook verwondingen veroorzaken en worden niet toegestaan op het kasteel.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap, hierdoor is het verboden om daar op te springen.
 • Het is verboden om op de zijwanden en het dak van het kasteel te klimmen of te hangen
 • Het springtoestel dient continu onder toezicht te staan van een volwassene die de basisregels kent en hanteert.
 • Een springkasteel dat nat werd bij regenweer moet eerst gedroogd worden met doeken vooraleer de kinderen kunnen verder spelen. Een nat springkasteel is levensgevaarlijk!
 • Het is niet toegestaan om met water op het kasteel te spelen, dit maakt het spiegelglad en kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
 • De motor mag niet uitgeschakeld worden tijdens de huurperiode, enkel in geval van hevige rukwinden.
 • Defecten tijdens de huurperioden dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder


Annulatie:

 • Bij annulatie later dan 1 week voor afgesproken datum van verhuur dienen wij u het totale bedrag aan te rekenen.
 • Merli-Fun voorziet een ‘slecht weer garantie’: d.w.z. dat indien er de dag van levering hevige regen voorspelt is, de huurder tot maximum 24 u op voorhand kosteloos kan annuleren.


Aansprakelijkheid:

 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of diefstal veroorzaakt tijdens de huurperiode aan het springkasteel.
 • Bij abnormale vervuiling van het springkasteel is de huurder verantwoordelijk voor de kosten voor de reiniging (opzettelijk nat maken, modder, nat gras, snoepgoed, etensresten, enz. …)
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De verhuurder heeft 48u om de schade vast te stellen en te huurder in te lichten.
 • Het is aan te raden aan de huurder om een verzekering BA af te sluiten, of om hieromtrent te informeren bij zijn verzekeringsagent.
 • Voor de veiligheid van de gebruikers behouden wij het recht om ten allen tijden de reservatie te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden bij extreme weersvoorspellingen zoals rukwinden, hevige regenval en onweer.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu